Tarieven

Voor je aan Gestalt Werk begint, vindt een kennismakingsgesprek plaats.

Als je in samenspraak met Gestalt Werk Twente besluit te starten met een traject van sessies, volgt aansluitend een intake gesprek. In dit gesprek bepaal je in overleg hoe jouw hulpvraag samen met Gestalt Werk Twente gaat onderzoeken.

Het gesprek en  intake duurt ongeveer een uur.

De kosten voor een individueel gesprek bedragen € 75,00

De kosten voor een relatie gesprek bedragen € 85,00 


De kosten voor (vervolg)sessies zijn inkomensgerelateerd volgens onderstaande tabel en zijn vrijgestelde diensten:

Inkomenscategorie

(netto inkomen per maand)

Individuele therapie Relatietherapie
< € 1200,- € 60,--
 € 85,--
> € 1200,-  en < € 1800,-  
€ 70,-- € 100,--
> € 1800,-  en < € 2400,- € 80,-- € 115,--
> € 2400,- € 90,-- € 135,--

Een individuele sessie duurt min. 60 minuten

Een sessie met partner begeleiding duurt min. 90 minuten

De genoemde tarieven zijn gerelateerd aan (gezamenlijk) maandinkomen.


In de algemene voorwaarden vind je meer informatie.

Download
GWT voorwaarden 2021.pdf
Adobe Acrobat document 73.3 KB

Vergoedingen

Gestalttherapie wordt vaak (deels) vergoed door zorgverzekeraars.

Ze vergoeden dan wél individuele therapie maar veelal géén Relatie therapie.

Ik raad je aan om zelf informatie hierover in te winnen bij je zorgverzekeraar.

Meer hierover is te vinden op de site van de beroepsvereniging van de NFG.

 

Soms zijn (gedeeltelijke) vergoedingen door instanties of werkgevers ook mogelijk in het kader van re-integratie, loopbaan- of trajectbegeleiding of begeleiding bij ziekteverzuim. Je kunt bij je zorgverzekering vragen of je hiervoor in aanmerking komt.

 

Coaching kan door werkgevers vergoed worden in het kader van deskundigheidsbevordering.
Informeer bij je werkgever naar de mogelijkheden voor jou.

ZZP-ers kunnen kosten voor coaching als deskundigheidsbevordering via de belasting verwerken en aftrekken. Je kunt bij de belastingdienst informeren hoe dit gaat.

 

Kwaliteitswaarborg.
Om als Gestalttherapeut kwaliteit te waarborgen ben ik aangesloten bij de volgende verenigingen:

 

NFG   Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
RBCZ     Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
TCZ     Tuchtrecht Complementaire Zorg

SCAG   Stichting complementaire en alternatieve geneeswijzen
ICEEFT  The international center of excellence focused therapie
 

Dit betekent dat ik me dien te houden aan de gedragscode behorende bij de beroepsgroep.
Hierin zijn o.a. regels gesteld over privacy, klachten en bijscholing.

AGB-code zorgverlener en praktijk is aanwezig en als gewenst op te vragen.
K.v.K. 08192057