Gestalttherapie

Actieve en ervaringsgerichte psychotherapie

Gestalttherapie is een actieve en ervaringsgerichte vorm van psychotherapie die je kan helpen weer in beweging te komen als je fysiek of mentaal bent vastgelopen.

De focus ligt in deze therapie vooral op hoe je problemen in het hier en nu ervaart en hoe je ermee omgaat.

De visie die ten grondslag ligt aan Gestalttherapie, is holistisch.

Jij functioneert in wisselwerking met je omgeving: je werk, relaties, familie, vrienden en kennissen en hebt daarin jouw verantwoordelijkheid .
Zelfonderzoek staat dan ook centraal. Hoe beïnvloeden oude patronen je huidige leven, keuzes en handelen?

Ben je je hiervan bewust en is die aangeleerde aanpak nog wel effectief?

Dit inzicht geeft je ruimte voor ander gedrag en een nieuwe zienswijze.

 

Functie & Visie

Wat onderscheidt de aanpak van Gestalt Werk Twente van andere therapiëen? Het leven in het hier en nu is het uitgangspunt bij de begeleiding. Hoe handel je in jouw dagelijks leven, wat kom je tegen en hoe ervaar je dat? Waar loop je bij het onderhouden van je contacten tegenaan?

lees meer over functie en visie